icmaps

icmail Mail:

iccall Tư Vấn:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Bảng giá dịch vụ

19-03-20

NHA KHOA TỔNG QUÁT Cạo vôi răng: . . . . . . . . . . . . . . .200.000-300.000đ/2hàm Trám răng thẩm mỹ: . . . . . . . . .200.000-300.000đ/răng Trám răng che tủy,tái tạo: . . . .300.000đ/răng Trám tạo răng nanh, khểnh: . .500.000đ/răng Chữa tủy Răng...