icmaps

icmail Mail:

iccall Tư Vấn:

TẠO HÌNH THẨM MỸ

TRANG THIẾT BỊ

04-03-21

Kính hiển vi 10 lý do tại sao chúng ta cần Kính hiển vi trong nha khoa? – Tìm ống tủy ngoài gần thứ 2 của RCL hàm trên. – Ống tủy gần giữa của RCL hàm dưới. – Vết nứt. – Gãy dọc chân răng (VRF). – Vi phẫu chóp chân răng. – Tái lập...