icmaps 176 Đ. Nguyễn Văn Cừ, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ (Gần Lotteria CMT8)

icmail Mail: nhakhoaninhkieuct@gmail.com

iccall Tư Vấn: 02923822366

Chương trình gói tẩy trắng từ 15.4 đến 15.5.2019

Ngày đăng: 11-04-2019

1. NHIỄM TETRA MỨC ĐỘ NẶNG: 5 triệu/ liệu trình.
– 2 lần tại ghế + 8 tuần về nhà, hoặc
– 3 tháng (12 tuần) về nhà.
Khuyến mãi: 2 cặp thuốc duy trì.

2. NHIỄM TETRA MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH HOẶC NHIỄM SẮC SINH LÝ MỨC ĐỘ NẶNG: 3 triệu/liệu trình.
– 2 lần tại ghế + 4 tuần về nhà, hoặc
– 1 lần tại ghế + 5 tuần về nhà, hoặc
– 8 tuần về nhà.
Khuyến mãi: 1 cặp thuốc duy trì.

3. NHIỄM SẮC SINH LÝ MỨC ĐỘ VỪA: 2 triệu/ liệu trình.
– 1 lần tại ghế + 2 tuần về nhà, hoặc
– 4 tuần về nhà
Khuyến mãi: 1 cặp thuốc duy trì.

4. NHIỄM SẮC SINH LÝ NHẸ: 1.5 triệu/ liệu trình.
– 1 lần tại ghế + 1 tuần về nhà, hoặc
– 3 tuần về nhà.

 

 

Copyright © 2016 - All right Reserved NHAKHOANINHKIEU. Designed by Toan Nang