icmaps

icmail Mail:

iccall Tư Vấn:

Bảng giá dịch vụ

Ngày đăng: 19-03-2020
 • NHA KHOA TỔNG QUÁT
 • Cạo vôi răng: . . . . . . . . . . . . . . .200.000-300.000đ/2hàm
  Trám răng thẩm mỹ: . . . . . . . . .200.000-300.000đ/răng
  Trám răng che tủy,tái tạo: . . . .300.000đ/răng
  Trám tạo răng nanh, khểnh: . .500.000đ/răng
  Chữa tủy Răng cửa: . . . . . . . . . 500.000/răng
  Chữa tủy Răng tiền cối: . . . . . . 700.000/răng
  Chữa tủy Răng cối: . . . . . . . . . . 1.000.000/răng
  Chữa tủy lại cộng thêm phí: . . 200.000đ/răng
  Tẩy trắng tại ghế: . . . . . . . . . . . 1.000.000-1.500.000đ/lần
  Tẩy trắng Lazer: . . . . . . . . . . . . 1.600.000đ/lần
  Tẩy về nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000đ/bộ
  Tẩy trắng kết hợp: . . . . . . . . . . 2.300.000đ/lần
  Máng tẩy trắng: . . . . . . . . . . . . .400.000đ/2hàm
  Thuốc tẩy trắng: . . . . . . . . . . . . 400.000đ/tuýp
  Công gắn hột đá: . . . . . . . . . . . .300.000đ/hột
  Nhổ răng thường: . . . . . . . . . . .150.000-500.000đ/răng
  NR khôn H.dưới: . . . . . . . . . . . . 1.000.000-2.500.000đ/răng
  Điều chỉnh xương ổ: . . . . . . . . .2.000.000đ/lần
  Cắt chóp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000đ/răng
  Cắt thắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000đ/ lần

 • TẠO HÌNH THẨM MỸ
 • Phẩu thuật cười hở lợi: . . . . . . .5.000.000đ/hàm
  Ghép xương nhân tạo: . . . . . . .7.500.000đ/răng
  Ghép xương tự thân: . . . . . . . . 5.000.000đ/răng
  Ghép mô liên kết: . . . . . . . . . . .5.000.000đ/răng

 • CHỈNH HÌNH HÀM MẶT
 • Khí cụ tháo lắp: . . . . . . . . . . . . .2.000.000 – 5.000.000đ/hàm
  Mắc cài kim loại: . . . . . . . . . . . .15.000.000đ/hàm
  Mắc cài sứ: . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000.000đ/hàm
  Mắc cài tự buộc KL: . . . . . . . . . 20.000.000đ/hàm
  Mắc cài tự buộc sứ: . . . . . . . . . 25.000.000đ/hàm
  Mắc cài mặt trong: . . . . . . . . . . 40.000.000đ/hàm
  Máng chỉnh nha trong suốt: . . 4.000-8.000USD
  Neo chặn niềng răng: . . . . . . . .2.000.000đ/trụ

 • RĂNG TRẺ EM
 • Cạo vôi răng: . . . . . . . . . . . . . . .100.000-150.000đ/lần
  Đánh bóng răng: . . . . . . . . . . . .50.000đ/lần
  Chữa tủy răng sữa: . . . . . . . . . .200.000-300.000đ/răng
  Trám răng sữa: . . . . . . . . . . . . . 100.000đ/răng
  Nhổ răng sữa tê thoa: . . . . . . . 50.000đ/răng
  Nhổ răng sữa tê chích: . . . . . . .100.000đ/răng
  Chụp mão kim loại: . . . . . . . . . 400.000đ/răng
  Sealand phòng ngừa: . . . . . . . .200.000đ/răng

 • NHA KHOA PHỤC HỒI
 • Răng Sứ Có Sườn Kim Loại
  Răng sứ mỹ (sứ kim loại): . . . . .1.200.000đ/răng
  Răng sứ titan: . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000đ/răng
  Răng CHROME COBALT: . . . . . 2.500.000đ/răng
  Mão titan: . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.800.000đ/răng
  Mão kim loại: . . . . . . . . . . . . . . .500.000đ/răng
  Cùi giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000đ/răng
  Gắn lại mão răng: . . . . . . . . . . .200.000đ/ răng

 • Răng Sứ Thẩm Mỹ Cao Cấp
 • Sứ Centonia: . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000
  • Bảo Hành 3 năm
  Full sứ Zirconia. . . . . . . . . . . . . .3.500.000
  • Bảo Hành 7 năm
  Sứ Zirconia: . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.000
  • Bảo Hành 5 năm
  Sứ Cercon: . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000
  • Bảo Hành 7 năm
  Sứ Zolid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000
  • Bảo Hành 10 năm
  Sứ NT200: . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.000.000
  • Bảo Hành 12 năm
  Mặt dán sứ: . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000
  • Bảo Hành 7 năm
  Mặt dán siêu mỏng: . . . . . . . . . 8.000.000
  • Bảo Hành 12 năm
  * Răng được bảo hành vỡ mẻ 12 năm

 • ª Răng Tháo Lắp
 • Răng nhựa mỹ: . . . . . . . . . . . . . 300.000đ/răng
  Răng Excellent: . . . . . . . . . . . . . 500.000đ/răng
  Răng sứ tháo lắp: . . . . . . . . . . . 800.000đ/răng
  Nền hàm cường lực: . . . . . . . . .1.000.000đ/hàm
  Nền nhựa dẽo bán phần: . . . . 2.000.000đ/hàm
  Nền nhựa dẽo toàn phần: . . . .2.500.000đ/hàm
  Nền hàm khung kim loại: . . . . 2.500.000đ/hàm
  Mắc cài đơn (attach): . . . . . . . . 1.500.000đ/cái
  Ron mắc cài: . . . . . . . . . . . . . . . 200.000đ/cái
  Móc đúc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000đ/cái
  Lưới nền hàm: . . . . . . . . . . . . . .500.000đ/hàm
  Vá hàm nhựa thường: . . . . . . . 200.000đ/hàm
  Đệm hàm: . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000đ/hàm

 • IMPLANT
 • Cấy răng Implant: . . . . . . . . . . .25.000.000đ / trụ
  Răng sứ titan trên Implant: . . .3.000.000đ/ răng
  Răng toàn sứ trên Implant: . . .6.500.000đ/ răng